Метод за оценка на съня при пациенти, страдащи от безсъние

Какво представлява актиграфията?

Актиграфията е диагностичен метод за обективна количествена оценка на съня за продължителен период от време (обичайно 14 дни). Най-често се прилага в комбинация с дневник на съня, който се попълва от пациента. Актиграфията е методът на избор при пациентите с безсъние, при които не се предполага наличието на друго заболяване на съня, изискващо полисомнография.

Осъществява се с устройство (актиграф), което се поставя на недоминантната ръка и отчита движенията по трите оси. Носи се непрекъснато по време на целия 14-дневен период, подобно на часовник (самото устройство е с подобни размери и вид). Тъй като единствено по време на сън движенията на ръцете са сведени до минимум, е възможно ясно отграничаване на периодите на сън и бодърстване. В комбинация с дневника на съня, това дава възможност за определяне на вида и тежестта на безсънието, както и да се избере най-добрият подход за неговото лечение.

Актиграфията дава възможност и за обективен контрол на някои терапевтични прийоми, както и за оценка на тяхната ефективност.

Нужна ли е актиграфия, ако попълня съвестно дневник на съня?

Проучванията показват, че голяма част от пациентите, страдащи от безсъние не дават точни резултати при субективната си оценка на съня, въпреки своята мотивация и добросъвестност. Известен е т.нар. синдром на погрешно възприемане на съня, при който пациентите определят повърхностния сън (инструментално доказан) като будност.