Допълнение към СРАР терапията при пациенти с ХОББ

Кислородотерапията е често прилаган метод при пациенти с белодробни заболявания, която има строго определени показания и противопоказания. Тя е и важен лечебен метод в областта на нарушенията на дишането по време на сън. Често при пациентите с т.нар. овърлап синдром (обструктивна сънна апнея в комбинация с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)) прилагането на СРАР и дори BiPAP води до ликвидиране на нарушенията на дишането и хиповентилацията, но не и до нормализиране на кислородния статус. При част от пациентите, добавянето на кислород постига напълно или частично този ефект и кислородотерапията влиза в съображение като допълваща терапия. За разлика от кислородотерапията през деня, прилагането и в комбинация с неинвазивна вентилация не крие рискове от задържане на въглероден диоксид в организма (хиперкапния), което значително подобрява профила ѝ на безопасност.

Кислородетарпията е успешна алтернатива на СРАР при лечението на пациенти с централна сънна апнея при хронична сърдечна недостатъчност. Данните от проучвания в Япония показват сходна ефективност на двата метода.