Лечението на сънна апнея със СРАР може да доведе до положителни ртезултати сред пациентите, страдащи от хипертонична болест

Ново проучване показва, че лечението с постоянно полжително налягане (СРАР апарат) при пациенти с обструктивна сънна апнея може да упражни положителен ефект във връзка с

Това едноцентрово обсервационно проучване включва почти 900 пациента, страдащи от сънна апнея и хипертензия, 15% от последните с трудно-контролирана хипетртония (резистентна на лечение). Средната им възраст е 58 год, 52% мъже.

Резултатите показват стабилно подобрение на състоянието, докладвано от самите пациенти, които използват СРАР терапия. Това проучване намира значително подобрение на дневната сънливост, депресивните оплаквания и тежестта на умората в рамките на първата година от употребата на апарата. Установяват се значителни резултати, дори сред групата пациенти с трудно-контролирана хипертензия.

Откритията предполагат, че нелекуваната сънна апнея може отчасти да обясни нарушенията на качеството на живот, съобщавани от пациенти, страдащи и от повишено кръвно налягане.

Ние не открихме разлика в подобрението, съобщено от групата пациенти с нерезистентна от тази с пациентите с резистентна артериална хипертония.“, съобщава водещият изследовател д-р Харнет Вайла, асистент по фамилна медицина в колежа по медицина Cleveland Clinic Lerner към университетът Case Western Reserve , САЩ. „Подобрението, съобщено от пациентите, беше значително по-изразено при тези, които спазваха стриктно указанията за лечение със СРАР апарата“.

Резултатите от цитираното проучване са публикувани в октомврийското издание на журнала по клинична медицина на съня (Journal of Clinical Sleep Medicine).

Според данни на Американската академия по медицина на съня, около 30-40% от пациентите с хипертензия страдат и от обструктивна сънна апнея, която представлява нарушение на дишането по време на сън, характеризиращо се с многократни епизоди на пълно или частично запушване на горните дихателни пътища по време на сън. Придържането към лечението на това състояние е доказан метод за понижаване на кръвното налягане и подобрено функциониране на организма.

Авторите докладват, че до момента няма друго проучване, което да изследва промените, свързани с качеството на живот след употреба на СРАР апарат

Recent Posts

Leave a Comment