Мъжете, страдащи от сънна апнея, боледуват по-често от депресия

Сънната апнея е опасно заболяване поради ред причини, включително връзката ѝ с артериалната хипертония и повишеният риск от инсулт. Ново проучване добавя към доказателствата, че мъжете, страдащи от сънна апнея, по-често боледуват от депресия.

Изследвани са 1875 мъже между 35 и 83 години, които са оценени за депресия двукратно в рамките на 5-годишен период. Случайна група от участниците, никой от които диагностициран за сънна апнея преди това, са били подложени на полисомнография (изследване на съня) и са попълнили въпросник за оценка на дневната сънливост.

Резултатите показват, че мъжете с недиагностицирана обструктивна сънна апнея, както и тези с прекомерна дневна сънливост, значително по-често са депресирани. Рискът от депресия за пациентите, които имат и обструктивна сънна апнея и дневна сънливост (което е изключително честа комбинация), е 4-5 пъти по-голям, в сравнение със здравите мъже.

Това е поредното доказателство за връзката между сънната апнея и психиатричните разстройства. Предишно проучване върху 19000 човека, публикувано в Journal of Clinical Psychiatry, също доказва, че хората, страдащи от обструктивна сънна апнея, имат над 5 пъти по-голям шанс да развият голям депресивен епизод.

Recent Posts

Leave a Comment