Автоматичен СРАР апарат RESmart

Автоматичният СРАР апарат RESmart с функция „Облекчено издишване“, разполага с иновативна сензорна технология, която автоматично проследява дихателните условия на пациента. [...]

BiLevel апарат серия S9 VPAP S ResMed

Този байлевъл апарат осигурява една настройка на налягането при вдишване и по-ниско налягане по време на издишването. Това е подобрена версия на апарата, с обновени характеристики за комфорт, с [...]

BiPAP апарат RESmart GII T-25T

BiPAP апарат ВМС от ново поколение GII с функция Ti Min / Ti Max Новият BiLevel апарат на ВМС осигурява неинвазивна вентилация на пациенти с дихателна недостатъчност в болнични и домашни условия. [...]

page 1 of 4