Решение за сезонна депресия, безсъние и циркадни нарушения.

Какво е светотерапия?

Светотерапията, както показва името ѝ, е лечение, използващо светлина. Разбира се, има не само точно определени състояния, при които това е приложимо, но и необходими параметри (дължина на вълната във видимия спектър, интензитет, продължителност и точно време на експозицията), за да настъпи положителния ефект.

Светотерапията е най-често застъпена при циркадните нарушения на цикъла сън-бодърстване, към които спадат синдромът на прекалено ранния сън (Advanced Sleep Phase Syndrome), синдромът на прекалено късния сън (Delayed Sleep Phase Syndrome), синдромът на часовата разлика (Jet-lag syndrome) и др. При определени случаи е подходящ и за терапия на безсъние. Изключително успешно е лечението на т.нар. сезонна депресия.

Какъв е принципът на действие на светотерапията?

В различните органи и тъкани на човешкия организъм протичат хиляди автономни процеси без нашето съзнателно участие. За да се постигне „симфония“ при протичането им е, необходимо те да бъдат синхронизирани (т.е съобразени по време) едни с други. Главният синхронизатор се явява светлината, която, посредством специални сензорни клетки в ретината на окото, диктува активността на супрахиазматичното ядро в хипоталамуса. То е „диригентът“ на циркадния (денонощния) ритъм, както директно, така и чрез регулиране на продукцията на мелатонин от епифизата. Доказано е, че светлината под формата на светотерапия е много по-ефективен регулатор от приема на мелатонин в каквато и да е доза.

Как се осъществява светотерапията?

Най-съвременният метод е използването на специални очила, които се използват в продължение на 30 минути в определеното от специалист време на денонощието в зависимост от поставените цели. За разлика от конвенционалните методи, очилата дават възможност за комбиниране на светотерапията с ежедневните и дори професионалните дейности и пестят ценно време на пациента. Дизайнът им е специално конструиран така, че да осветяват частта от ретината с най-голяма концентрация на меланопсинови рецептори за оптимален ефект.