Обективна оценка на сънливостта.

Множественият тест за оценка на времето за заспиване (MSLT) е диагностична процедура за обективна оценка на дневната сънливост. Тъй като тя зависи пряко от възможността за достатъчно количество сън преди теста, той се провежда задължително в комбинация с полисомнография предходната нощ. Макар да може да бъде приложен при различни заболявания на съня, MSLT най-често служи при диагностицирането на нарколепсия.

MSLT представлява 4 или 5 последователни 20-минутни възможности за дрямка през деня през интервал от 2 часа, започващи на втория час след събуждане. Изследването се провежда под полисомнографски контрол. Пациентите могат да се хранят между отделните сесии, но не бива да приемат кафе, тонизиращи напитки или алкохол, или да пушат.