Скала на Епуърт

Страдате ли от нарушения на съня и бодърстването?

Моля попълнете информацията по-долу и ще получите оценка на Вашето състояние от специалист по Медицина на съня.

Име *

Възраст *

E-mail адрес *

Телефон *

Моля определете степента на сънливост, която имате в изброените ситуации, като използвате следната скала за оценка:

0 - Не задрямвам
1 - Понякога задрямвам
2 - Често задрямвам
3 - Винаги задрямвам

Отбележете от 0 до 3 във всяко от празните полета:

Степен на сънливост Ситуация
Седя и чета
Гледам телевизия
Седя спокойно на публично място, например в театър или на събрание
Ако ме возят в кола за един час, без прекъсване
Полегнал съм да си почина след обяд
Седя и говоря с някого
Седя спокойно след обяд
В спряла поради улично задръстване кола

Отбележете кои от следните състояния се отнасят до Вас: